Moeten artsen de e-sigaret aanbevelen aan hun rokende patiënten?

Ja.

In het medische tijdschrift “Annals of Family Medicine” stond een artikel van prof. Ann McNeill waarin ze een hartgrondig pleidooi houdt voor de e-sigaret als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Ze vindt dat huisartsen en stoppen-met-roken-coaches de e-sigaret moeten aanbevelen aan hun rokende patiënten als schadebeperkend middel. Hieronder volgt een vertaling van haar artikel. Wanneer u arts bent en naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met de auteur zelf; haar contactgegevens staan onderaan dit artikel.

Roken is bijzonder gevaarlijk, met meer dan 70 geïdentificeerde carcinogenen en duizenden andere giftige stoffen die in tabaksrook worden aangetroffen. Gemiddeld wordt het leven van rokers met 11 minuten verkort voor elke sigaret die wordt gerookt, en stoppen met roken is zonder twijfel de meest belangrijke verandering die rokers kunnen doorvoeren om hun gezondheid te verbeteren. Daar roken vooral voorkomt onder de (kans-)armen in Westerse samenlevingen, is snelle actie geboden om alle rokers kansen te bieden om te stoppen, om de toenemende gezondheidsverschillen als gevolg van roken te verminderen.

Artsen zijn vertrouwde bronnen van advies en steun, dus ze spelen een belangrijke rol in het stimuleren van stop-pogingen bij rokers. Het advies van een arts om te stoppen met roken is een belangrijke reden waarom rokers overwegen om te stoppen. Het geven van een kort advies om te stoppen duurt minder dan een minuut en kan levens redden.

In Engeland hebben bevolkingsenquêtes laten zien dat de elektronische sigaret (e-sigaret) nu het populairste middel is voor de roker die probeert te stoppen. De tweede meest populaire methode – stoppen zonder enig hulpmiddel of ondersteuning: ‘cold turkey’ – heeft de laagste succes-score. E-sigaretten zijn ongeveer 10 keer zo populair als de meest effectieve stopmethode; een combinatie van ondersteuning en behandeling door stoppen-met-roken-diensten. Het is niet helemaal duidelijk wat rokers ertoe drijft om e-sigaretten te gebruiken. Mogelijke redenen dat e-sigaretten de voorkeur genieten boven andere nicotinevervangende middelen zoals nicotinekauwgum of -pleisters, zijn de gedragsmatige handeling die bij e-sigaretten het meest lijkt op roken, de snelheid en dosering van nicotine-opname, de mogelijkheid om te inhaleren, verpakking en marketing (niet als geregistreerd medicijn) en mond-tot-mond-reclame. Ook is een nieuw middel zoals de e-sigaret welkom omdat veel rokers meerdere stop-pogingen hebben ondernomen, vaak door middel van bewezen effectieve behandelingen, en toch faalden. Lees verder

Passief meedampen: reden tot zorg?

Reactie op rapport RIVM “Gezondheidsrisico’s van e-sigaretten voor omstanders”

Het RIVM heeft op 5 juli eindelijk zijn onderzoek naar passief meedampen gepubliceerd met de titel “Gezondheidsrisico’s van e-sigaretten voor omstanders”.  Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn, om te bezien of er noodzaak is tot het instellen van een wettelijk dampverbod, gelijk aan het rookverbod.

Het rapport is in het Nederlands, maar er is ook een Engels gedeelte dat veel uitgebreider ingaat op de gebruikte methoden en een veel diepere analyse geeft van de stoffen die zijn geanalyseerd en wat de mogelijke risico’s zijn voor gebruikers en omstanders.

Publiekssamenvatting: onnodige paniekzaaierij

De publiekssamenvatting is het deel dat door de media is en wordt geciteerd, de meeste journalisten nemen immers niet de moeite om verder te lezen. En politici en beleidsmakers lezen persberichten, geen onderzoeksrapporten. Een heel belangrijk stukje tekst dus in onze ogen.

Het citaat “Bij gebruik van nicotine-vrije vloeistoffen ontstaan deze effecten dus niet”, lijkt aan te sturen op een verbod op nicotinehoudende vloeistoffen. Daarnaast wordt totaal voorbijgegaan aan het feit dat dampen enorm veel minder schadelijk is dan roken en dat dit dus in nog grotere mate geldt voor meedampen versus meeroken. Er wordt in de publiekssamenvatting vooral nadruk gelegd op de schadelijke effecten die omstanders zouden kunnen ervaren wanneer ze blootgesteld worden aan damp, onnodig veel zelfs gezien de conclusie dat er eigenlijk geen enkele reden tot zorg is.

Update: Staatssecretaris Van Rijn heeft een eerste reactie op het rapport gegeven. Lees zijn brief aan de Tweede Kamer hier Lees verder

Tabakswet 20 mei, wat verandert er nu eigenlijk voor de damper?

Wat verandert er bij de dampwinkels waar je naar binnen kunt lopen?

In sommige winkels mag je de e-sigaret, of onderdelen daarvan, niet meer bekijken (behalve in speciaalzaken); hulp & instructies zijn daardoor onmogelijk. Het lijkt erop dat het proeven en proberen in speciaalzaken ook sterk onder druk staat.
Update: Wanneer de speciaalzaak  de kostprijs doorberekent aan de klant dan kan deze gewoon blijven testen. (bijvoorbeeld 10 cent voor proeven van <0.2ml)

Lees verder