Passief meedampen: reden tot zorg?

Reactie op rapport RIVM “Gezondheidsrisico’s van e-sigaretten voor omstanders”

Het RIVM heeft op 5 juli eindelijk haar onderzoek naar passief meedampen gepubliceerd met de titel “Gezondheidsrisico’s van e-sigaretten voor omstanders”.  Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn, om te bezien of er noodzaak is tot het instellen van een wettelijk dampverbod, gelijk aan het rookverbod.

Het rapport is in het Nederlands, maar er is ook een Engels gedeelte dat veel uitgebreider ingaat op de gebruikte methoden en een veel diepere analyse geeft van de stoffen die zijn geanalyseerd en wat de mogelijke risico’s zijn voor gebruikers en omstanders.

Publiekssamenvatting: onnodige paniekzaaierij

De publiekssamenvatting is het deel dat door de media is en wordt geciteerd, de meeste journalisten nemen immers niet de moeite om verder te lezen. En politici en beleidsmakers lezen persberichten, geen onderzoeksrapporten. Een heel belangrijk stukje tekst dus in onze ogen.

Het citaat “Bij gebruik van nicotine-vrije vloeistoffen ontstaan deze effecten dus niet”, lijkt aan te sturen op een verbod op nicotine-houdende vloeistoffen. Daarnaast wordt totaal voorbij gegaan aan het feit dat dampen enorm veel minder schadelijk is dan roken en dat dit dus in nog grotere mate geldt voor meedampen versus meeroken. Er wordt in de publiekssamenvatting vooral nadruk gelegd op de schadelijke effecten die omstanders zouden kunnen ervaren wanneer ze blootgesteld worden aan damp, onnodig veel zelfs gezien de conclusie dat er eigenlijk geen enkele reden tot zorg is.

Update: Staatssecretaris Van Rijn heeft een eerste reactie op het rapport gegeven. Lees zijn brief aan de Tweede Kamer hier Lees verder

Tabakswet 20 mei, wat verandert er nu eigenlijk voor de damper?

Wat verandert er bij de dampwinkels waar je naar binnen kunt lopen?

In sommige winkels mag je de e-sigaret, of onderdelen daarvan, niet meer bekijken (behalve in speciaalzaken); hulp & instructies zijn daardoor onmogelijk. Het lijkt erop dat het proeven en proberen in speciaalzaken ook sterk onder druk staat.
Update: Wanneer de speciaalzaak  de kostprijs doorberekent aan de klant dan kan deze gewoon blijven testen. (bijvoorbeeld 10 cent voor proeven van <0.2ml)

Lees verder

Royal College of Physicians beveelt de e-sigaret aan

In Engeland was het groot nieuws. Na een positief rapport van Public Health England, na de ‘E-cigarette briefing‘ van de NCSCT (National Center for Smoking Cessation and Training), kwam afgelopen week ook het Royal College of Physicians met een rapport over de e-sigaret waarin men stelt dat ‘dampen’ (het roken van een e-sigaret) veel minder schadelijk is dan het roken van tabak. Het is een pragmatisch standpunt: jaarlijks sterven duizenden mensen aan de gevolgen van tabak. Dit aantal is fors terug te dringen door rokers de e-sigaret aan te bevelen, zo stelt het RCP.

Gelukkig weten we het in Nederland beter. De NOS vroeg Pauline Dekker maar weer eens om een mening. Pauline Dekker, die zo woest bezig is met haar kruistocht tegen tabak dat ze een vermindering van 10.000 tabaksdoden per jaar nog niet genoeg vindt. Pauline is pas tevreden Lees verder